Maaparandussüsteemid:
 • Registrisse kandmata olemasolevate maaparandusehitiste inventeerimine ja arvele võtmine
 • Uuendustööde kavade ja rekonstrueerimisprojektide koostamine amortiseerunud maaparandusobjektidele
 • Uute metsakuivendussüsteemide projekteerimine
 • Maaparandusprojektide ekspertiiside läbiviimine
 • Omanikujärelevalve teostamine

Metsateed:
 • Olemasolevate metsateede rekonstrueerimisprojektide koostamine
 • Uute metsateede projekteerimine
 • Metsateede projektide ekspertiiside läbiviimine
 • Omanikujärelevalve teostamine

Ettevõte on kantud Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registrisse ning võib teostada alljärgnevaid töid:
 • Maaparanduse uurimistöö (MU0009-00)
 • Maaparandussüsteemi projekteerimine (MP0009-00)
 • Maaparanduse ekspertiis (MK0009-00)
 • Maaparandussüsteemi omanikujärelvalve (MO0009-00)

Lisaks sellele on Majandustegevuse registrisse esitatud majandustegevusteated järgnevatele töödele:
 • Ehitusuuringud (EEG000350)
 • Projekteerimine (EEP003131)
 • Omanikujärelevalve (EEO003347)